Aandacht krijgen voor een belangrijk punt?

StijfoutMet name in de literatuur en de retorica wordt veel gebruik gemaakt van stijlfiguren om een bepaald effect bij de lezer te bereiken. Vaak wil men hiermee de aandacht van de lezer trekken en hem op een belangrijk punt wijzen.

Een stijlfiguur of stijlmiddel is het doelbewust afwijken van de gebruikelijke betekenis van woorden en/of zinsdelen (taalconventies). Stijlfiguren kunnen worden onderverdeeld in de volgende basiscategorieën:

 • Toevoeging (adiectio), ook wel in de vorm van herhaling
 • Weglating (detractio), verkorting
 • Overdracht (transmutatio) of transfer
 • Permutatie (immutatio), switching, uitwisseling, vervanging

Een voorbeeld van een typische detractio is een tekst die je zou kunnen aantreffen op het vraag- en aanbodbord van je supermarkt:

Te koop:
Honda MT met groot spul erop.
Loopt hard.

Het mooie van deze advertentie is dat hij voor de doelgroep volkomen duidelijk zal zijn, terwijl er feitelijk maar weinig zuivere informatie wordt gegeven.

Een onbedoelde afwijking van de taalconventies wordt geen stijlfiguur genoemd, maar stijlfout. Veel voorkomende stijlfouten zijn

Een uitgebreid overzicht van alle stijlfiguren is te vinden op Wikipedia.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Stijlfiguur, www.hard-c.com/2005/08/26/taalconventies, en.wikipedia.org/wiki/Figure_of_speech

Masterclass Speechen als Obama bij de Debatclub Breda op 28 maart

In de DCB Academy van donderdag 28 maart ’13 leert u van Gijs Weenink hoe u applaus kunt genereren, hoe u contact maakt met 200 man publiek, de kracht van de stilte; kortom spreken met impact!

“Yes, we can!”
Een inspirerende speech kan een heel land inspireren en motiveren.

Speechen is een kunst, en een zaal toespreken en regelmatig applaus krijgen helemaal. De oude Grieken ontwikkelden en beheersten deze kunst en onderzoeker Dr. Max Atkinson bewees wetenschappelijk dat het werkt. Of je nu kijkt naar de speeches van Churchill, King, Kennedy of Obama, ze gebruiken dezelfde technieken.

Leden van Debating Club Breda kunnen gratis deelnemen aan de DCB Academy. Niet-leden betalen EUR 25,- inclusief gratis halfjaar lidmaatschap.

Masterclass Speechen als Obama bij de Debatclub Breda op 28 maart

De standaardgeschilpunten

Vrijwel ieder (beleids)voorstel is te doorgronden door middel van het standaardgeschillenmodel. Met dit model kunt u praktisch ieder voorstel tot de kern terugbrengen: “waar gaat het nu eigenlijk over?”

Probleem:
Waarom hebben we het hier over, wat is er aan de hand? Is het probleem ernstig en urgent? Geef aan waarom we het over dit onderwerp hebben. Waarom is het probleem zo belangrijk dat er actie moet worden ondernomen? (bijv.: er zijn heel erg veel files rondom de gemeente)

Oplossing:
Hoe ga ik dat probleem oplossen? Is de oplossing effectief, structureel en uitvoerbaar? De oplossing is vaak het standpunt (bijv.: we bouwen er een snelweg bij)

Gevolgen:
Wat zijn de gevolgen van dat plan? Dit zijn ook vaak argumenten: bij kilometerheffing is een gevolg naast het oplossen van files bijvoorbeeld ook het besparen van kosten, dit kan een argument zijn. Kijk goed naar de positieve (of negatieve) gevolgen van het plan (bijv.: een snelweg is erg duur en vervuilend, tegenargumenten die u altijd kunt verwachten).

Zeven standaard geschilpunten
Binnen het amerikaans parlementaire debat, vaak afgekort tot AP, wordt het standaardgeschillenmodel uitgebreid tot zeven standaard geschilpunten (vaak afgekort tot sgp). Het gebruik van sgp’s zorgt voor een logische en duidelijke structuur waardoor jury en publiek kan worden overtuigd.

 1. Probleem:
  Er is sprake van een probleem of een van gemist voordeel.
 2. Ernst en omvang:
  De problemen zijn urgent en de omvang is dusdanig, dat er een nieuw beleid moet komen.
 3. Inherentie:
  De problemen worden veroorzaakt door het huidige beleid.
 4. Het plan:
  Formuleer een nieuw beleid welke de problemen zal verminderen of doen laten verdwijnen.
 5. Doeltreffendheid:
  Laat zien dat het plan doeltreffend de problemen aanpakt
 6. Uitvoerbaarheid:
  Laat zien dat het nieuwe beleid uitvoerbaar is
 7. Consequenties:
  De voordelen van het nieuwe beleid wegen op tegen de eventuele nadelen

bron: www.debat.nl

Communiceren kun je leren

Breda – Een meningsverschil met je partner, een presentatie op het werk of jezelf aanprijzen voor die droombaan. Het staat of valt met een goede communicatie. Laatje niet overbluffen, leer overtuigen!

Donderdag 11 september lanceert DCB Breda de DCB academy. DCB academy traint jouw essentiële vaardigheden als argumenteren, presenteren en overtuigentijdens drie interactieve workshops.

De workshops vinden plaats in café Oncle Jeanin het Ginneken, aanvang 19.45 uur. De workshops zijn gratis voor leden. Niet leden betalen EUR 25,- en krijgen een half jaar lidmaatschap gratis!

Aanmelden kan via bestuur@debatingclubbreda.com of check onze website www.debatingclubbreda.com. Want communiceren kun je leren!