Wat is debatteren?

Binnen een debat is er altijd sprake van een stelling en twee partijen: de voorstanders en de tegenstanders. De taak van de voorstanders is om een geloofwaardige invulling aan de stelling te geven. De taak van de tegenstanders is om alles wat de voorstanders zeggen te ontkrachten. Beide teams wisselen elkaar af in een vast aantal beurten. Een jury of het publiek geeft dan een oordeel over het debat. Het team dat de meeste overtuigingskracht heeft getoond, wint. Debatteren is een kunst, een sport en een spel.

 • De kunst is het tonen van overtuigingskracht: het vermogen om een stelling zo uit te leggen, te beargumenteren en te illustreren dat een publiek of een jury het met je eens wordt.
 • De sport is om het daarbij beter te doen dan je tegenstander, die precies het tegenovergestelde verkondigt.
 • Het spel ligt in het feit dat je niet je eigen mening verkondigt, maar moet roeien met de riemen die je gegeven worden.

Vrijwel ieder debat is te doorgronden door middel van het standaardgeschillenmodel. Met dit model wordt praktisch ieder debat tot de kern teruggebracht:

Probleem:
Waarom hebben we het hier over, wat is er aan de hand? Is het probleem ernstig en urgent?

Oplossing:
Hoe ga ik dat probleem oplossen? Is de oplossing effectief, structureel en uitvoerbaar?

Gevolgen:
Wat zijn de gevolgen van dat plan?

Strategische keuzes zijn hierbij van essentieel belang. Immers: sommige oplossingen lossen niet altijd het probleem op. Kilometerheffing kan bijvoorbeeld een oplossing zijn voor het probleem dat de vervuiler nu niet betaalt, maar is wellicht geen oplossing voor files.

Debatvormen

Debating Club Breda debatteert tweewekelijks op donderdagavond. Tijdens deze avonden worden verschillende debatvormen beoefend:

 • Parlementair – twee voorstander en twee tegenstanders krijgen elk in totaal drie beurten om te strijden over een vooraf gekozen stelling, die meestal een verandering van het bestaande beleid en een concreet plan inhoudt (bv. elke stemmer een staatslot). In de eerste twee beurten van elk team mogen de tegenstanders vragen en opmerkingen plaatsen (zg. interrupties).
 • Eloquentia – de strijd is nu slechts tussen twee sprekers. De spreektijden zijn relatief kort en de stellingen bevatten minder vaak een concreet plan en zijn vaak ludiek (bv. er is maar 1 ding belangrijk in het leven) en er wordt meer waarde gehecht gehecht aan welsprekendheid (= eloquentia). Een variant op deze vorm is het schaakklokdebat, waarbij beide sprekers elkaar kunnen ‘afklokken’
 • Lagerhuis – bekend van de VARA. Twee sprekers geven korte inleidingen voor en tegen, waarna de zaal in collectief debat ontsteekt. In deze vorm van debatteren is meer ruimte voor de eigen mening
 • Polec – Twee tegenstanders en twee voorstanders gaan, nadat elke kant twee opbouwende beurten geeft gehad, in directe discussie met elkaar. Meestal volgt daarna voor elke partij nog een afsluitende minuut. Andere naam voor deze vorm is de vrije discussie
 • Driehoeksdebat – Er zijn niet twee, maar drie partijen. Elk krijgt een aparte stelling te verdedigen, maar in alle gevallen gaat het om een oplossing voor hetzelfde probleem. Er is dus sprake van meer nuance, dan simpelweg voor en tegen.
 • Engels – Er zijn nu vier teams van elk twee personen. Het eerst team (voor) en het tweede team (tegen) hebben elk twee beurten, waarna het derde team (voor) een aanpassing van het plan van het eerste team voorstelt en het vierde team (tegen) in een samenvatting zowel het oorspronkelijke plan als de aanpassing aanvalt.
 • Ballondebat – een variant op Eloquentia, waarbij vijf tot zes mensen voor zichzelf een bekende persoon kiezen, wiens rol ze vervolgens spelen in een debat, dat plaatsvindt in een luchtballon. Het mandje is te vol en 1 van de deelnemers moet overboord. De deelnemers moeten in een korte speech het publiek er van overtuigen, dat zij het mandje niet hoeven te verlaten. Het publiek bepaalt uiteindelijk wie verliest.
 • Kruisverhoor – een variant op het parlementaire debat, waarin tussen de normale beurten in, ruimte wordt gegeven voor de debaters om elkaar doelgericht vragen te stellen, waarin steeds 1 persoon vraagt en 1 persoon antwoordt.

Workshop

Debating Club Breda biedt organisaties de mogelijkheid om deel te nemen aan een gratis workshop Debatteren. Neem contact met ons op voor verdere details en data.

Stellingen

Over de volgende stellingen is door ons gedebatteerd:

 • Handel in emissierechten moet worden verboden
 • Herbouwde rijksmonument verliezen hun stratus als rijksmonument
 • Weermannen/-vrouwen worden verantwoordelijk voor hun weeradvies
 • Carnaval moet in heel Nederland een officieel erkend feest worden
 • Huisvrouwen moeten salaris krijgen
 • Er moet een rechtstreeks gekozen Europese Regering komen
 • Er moet een verbod komen op het levend koken van kreeften
 • Laat de ouderen met vette pensioenen de crisis maar betalen
 • Voortaan dienen salarissen in aandelen uitgekeerd te worden
 • ‘Zappen’ is een teken van nervositeit en ongeïnteresseerdheid
 • De Montignac mode laat zien hoe narcistisch de maatschappij wordt
 • Het feit dat identieke tweelingen unieke individuen zijn, dient te worden benadrukt in hun kleding
 • Leeftijdsdiscriminatie is gezond
 • Zwangere vrouwen hebben meer plek om een carièrre op hun buik te schrijven
 • Het warme familiegevoel bestaat bij de jongere generatie niet meer
 • Het schilderij Victory Boogie Woogie had nooit moeten worden aangekocht
 • De kern van succes is nieuwsgierigheid
 • Soekarno did the right thing
 • They have been hiding it for years
 • Brabanders zijn slimmer dan Hollanders
 • Elke stemmer een staatslot
 • Scheiden doet lijden
 • Wat je gelooft bepaal je zelf
 • De prijs van bier is te hoog
 • Het heeft geen zin
 • Pijn is fijn
 • Het is geweldig om een man te zijn
 • Het WAO-probleem komt door de verharding van de arbeidscultuur
 • Een beetje sjoemelen met declaraties moet kunnen
 • Met een creditcard ben je een echte kerel
 • Leuker kunnen we het niet maken
 • Winterdepressie is een overschat fenomeen
 • Mensen vereenzamen door toenemende automatisering
 • Mannen moeten ook kinderen kunnen krijgen
 • Zelf koken is tijdverspilling
 • Bedrijfskleding moet terug in het bedrijfsleven
 • Een diploma koop je bij de supermarkt
 • Zonder overwerk geen carièrre
 • Jerry Springer moet van de Nederlandse tv verwijderd worden
 • Vrouwen zijn betere managers dan mannen
 • Het einde is in zicht
 • Sluiten loket is cadeau voor reiziger
 • Er is een pil voor elk probleem
 • Niets is bedoeld om te blijven
 • In een relatie kan er maar 1 carièrre maken
 • Clinton is de beste sexuele voorlichter van de jaren ’90
 • Leraren krijgen niet wat ze verdienen
 • Thuiswerkers moeten met een webcam gecontroleerd worden
 • Geluk dwing je af
 • Echt privacy zit in je hoofd
 • Internet is suf
 • Mensen zijn dom
 • Consultants zijn de kwakzalvers van het bedrijfsleven
 • Blijf jezelf, blijf weg
 • Een Fries is in Amsterdam meer allochtoon dan een Turk
 • Succes en geluk gaan niet samen
 • Een echte vrouw voetbalt niet
 • Gratis, maar dan heb je ook niks
 • Caravanneren schept een band
 • Mensen moeten elkaar nemen zoals ze zijn
 • Over tien jaar rijdt niemand meer
 • Infantiel is beter dan burgerlijk
 • Hij heeft gewonnen
 • Als je een europeaan in de jungle zet gaat hij dood
 • Er is teveel dom geld
 • Subsidies op cultuuruitingen moeten worden afgeschaft
 • Geen sex voor het sporten
 • Gemaksdiensten zijn een zegen voor de drukbezette werknemer
 • Chocoladesigaretten moeten afgeschaft worden
 • Leren is moeilijk
 • Samen naar de euro
 • Wolken aan de blauwe hemel
 • Het wordt tijd voor een fokverbod voor sommige mensen
 • Kantoorhumor is dodelijk