Erejury bij Lions scholieren debattoernooi 2013

Ook dit jaar organiseert de Lionsclub Oosterhout Alm & Donge in samenwerking met het St. Oelbertgymnasium, het Mgr. Frenckencollege en het Dongemondcollege weer een scholierendebattoernooi.

Het toernooi wordt dit jaar gehouden op donderdag 28 november op het St Oelbert Gymnasium te Oosterhout.

Net als voorgaande jaren zijn we ook dit jaar weer gevraagd om als “erejury” op te treden. Met de deelname van onze voorzitter zal hiermee de driekoppige jury bestaan uit Stefan Huisman, Burgemeester van gemeente Oosterhout en Yolanda Sjoukes, werkzaan als redacteur bij BNDeStem.

Het toernooi wordt dit jaar gehouden op donderdag 28 november op het St Oelbert Gymnasium te Oosterhout. Meer informatie is te verkrijgen via de Lionsclub Oosterhout Alm & Donge

De standaardgeschilpunten

Vrijwel ieder (beleids)voorstel is te doorgronden door middel van het standaardgeschillenmodel. Met dit model kunt u praktisch ieder voorstel tot de kern terugbrengen: “waar gaat het nu eigenlijk over?”

Probleem:
Waarom hebben we het hier over, wat is er aan de hand? Is het probleem ernstig en urgent? Geef aan waarom we het over dit onderwerp hebben. Waarom is het probleem zo belangrijk dat er actie moet worden ondernomen? (bijv.: er zijn heel erg veel files rondom de gemeente)

Oplossing:
Hoe ga ik dat probleem oplossen? Is de oplossing effectief, structureel en uitvoerbaar? De oplossing is vaak het standpunt (bijv.: we bouwen er een snelweg bij)

Gevolgen:
Wat zijn de gevolgen van dat plan? Dit zijn ook vaak argumenten: bij kilometerheffing is een gevolg naast het oplossen van files bijvoorbeeld ook het besparen van kosten, dit kan een argument zijn. Kijk goed naar de positieve (of negatieve) gevolgen van het plan (bijv.: een snelweg is erg duur en vervuilend, tegenargumenten die u altijd kunt verwachten).

Zeven standaard geschilpunten
Binnen het amerikaans parlementaire debat, vaak afgekort tot AP, wordt het standaardgeschillenmodel uitgebreid tot zeven standaard geschilpunten (vaak afgekort tot sgp). Het gebruik van sgp’s zorgt voor een logische en duidelijke structuur waardoor jury en publiek kan worden overtuigd.

 1. Probleem:
  Er is sprake van een probleem of een van gemist voordeel.
 2. Ernst en omvang:
  De problemen zijn urgent en de omvang is dusdanig, dat er een nieuw beleid moet komen.
 3. Inherentie:
  De problemen worden veroorzaakt door het huidige beleid.
 4. Het plan:
  Formuleer een nieuw beleid welke de problemen zal verminderen of doen laten verdwijnen.
 5. Doeltreffendheid:
  Laat zien dat het plan doeltreffend de problemen aanpakt
 6. Uitvoerbaarheid:
  Laat zien dat het nieuwe beleid uitvoerbaar is
 7. Consequenties:
  De voordelen van het nieuwe beleid wegen op tegen de eventuele nadelen

bron: www.debat.nl