NK Beleidsdebatteren; de schoonheid van retorica

NK Beleidsdebatteren 2014Afgelopen zaterdag 22 maart heb ik voor het eerst meegedaan aan het NK Beleidsdebatteren.

En uiteraard is deze ervaring heel leerzaam. Maar wat betekent leerzaamheid in dit geval eigenlijk? Persoonlijk had ik in het eerste te voeren debat in grote verwondering en groot respect voor de andere partij. Het liefst had ik alleen gekeken, bewonderd en genoten. Ik lag aan de voeten van de eerste spreker vanwege prachtige frames. Als de retorica schoonheid kent, dan was ik daar nu voor het eerst in levende lijve mee in aanraking.

Ik werd geconfronteerd met de frame: ‘De wal van de wellevendheid, keert het schip van de hufterigheid’. Maar ook met keurige verbindingszinnen die stuk voor stuk doorwrocht waren van een omgangsstijl die gefundeerd was op de pijlers van waardigheid en respect in de relatie. Ik was onder de indruk van aantrekkelijk en verzorgd taalgebruik. Daarbij biecht ik nederig op dat de term ‘eloquentie’ tot zaterdag geen onderdeel van mijn vocabulaire uitmaakte. En qua beleidsinhoud? Onze opponenten waren goed voorbereid, analytisch individueel sterk, goed op elkaar en op de tegenstander ingespeeld en spreekwoordelijk: klaar om te doden! Hoe konden we ooit het van hen gaan winnen? Ik heb wat geleerd!