Aandacht krijgen voor een belangrijk punt?

StijfoutMet name in de literatuur en de retorica wordt veel gebruik gemaakt van stijlfiguren om een bepaald effect bij de lezer te bereiken. Vaak wil men hiermee de aandacht van de lezer trekken en hem op een belangrijk punt wijzen.

Een stijlfiguur of stijlmiddel is het doelbewust afwijken van de gebruikelijke betekenis van woorden en/of zinsdelen (taalconventies). Stijlfiguren kunnen worden onderverdeeld in de volgende basiscategorieën:

  • Toevoeging (adiectio), ook wel in de vorm van herhaling
  • Weglating (detractio), verkorting
  • Overdracht (transmutatio) of transfer
  • Permutatie (immutatio), switching, uitwisseling, vervanging

Een voorbeeld van een typische detractio is een tekst die je zou kunnen aantreffen op het vraag- en aanbodbord van je supermarkt:

Te koop:
Honda MT met groot spul erop.
Loopt hard.

Het mooie van deze advertentie is dat hij voor de doelgroep volkomen duidelijk zal zijn, terwijl er feitelijk maar weinig zuivere informatie wordt gegeven.

Een onbedoelde afwijking van de taalconventies wordt geen stijlfiguur genoemd, maar stijlfout. Veel voorkomende stijlfouten zijn

Een uitgebreid overzicht van alle stijlfiguren is te vinden op Wikipedia.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Stijlfiguur, www.hard-c.com/2005/08/26/taalconventies, en.wikipedia.org/wiki/Figure_of_speech